Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

NN 122/2015 (6.11.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2326

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2015. GODINI

Članak 1.

(1) U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini (»Narodne novine« br. 2/2015, 37/2015 i 87/2015) u članku 3. stavku 1. riječi »5. studenoga« zamjenjuju se riječima »23. prosinca«, a točka c) mijenja se i glasi:

»c) Područje omeđeno spojnicama: svjetionik Novi Vinodoloski – svjetionik Vrbnik – Rt Glavotok (o. Krk) – Rt Škuljica (o. Krk) – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac (o. Prvić) – Rt Kosača (o. Sv. Grgur) – Rt Plitvac (o. Sv. Grgur) – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Sorinj (o. Rab) – Rt Tarej (o.Cres) – Rt Lučica (o. Cres) – o. Morovnik – Rt Šip (o. Olib) – Rt Ploče (o. Olib) – Rt Vrulja (o. Vir) – Virski most – Rt Tanka Nožica – Dugi rt (Tribanj) (Prilog 3.)«.

(2) Karta područja iz Priloga 3. zamjenjuje se novom kartom tiskanom uz ovaj pravilnik.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/01

Urbroj: 525-13/1282-15-7

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 3.

122 06.11.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini 122 06.11.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini