Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna

NN 124/2015 (13.11.2015.), Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2355

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 10. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine donijela

ODLUKU

O ZAPRIMANJU STRUKTURIRANIH RAČUNA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I PRATEĆIH ISPRAVA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE/PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se dužnost zaprimanja strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava, za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna Republike Hrvatske.

II.

Zaprimanje strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava iz točke I. ove Odluke primjenjuje se prvenstveno na središnja tijela državne uprave iz točke III. ove Odluke.

III.

Na temelju ove Odluke, središnja tijela državne uprave nadležna za pravosuđe, poduzetništvo i obrt, turizam, gospodarstvo, financije, upravu, kulturu, poljoprivredu, unutarnje poslove, vanjske i europske poslove, branitelje, obranu, graditeljstvo i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode, pomorstvo, promet i infrastrukturu, rad i mirovinski sustav, socijalnu politiku i mlade, regionalni razvoj i fondove Europske unije, zdravlje, obrazovanje, znanost i sport, dužna su osposobiti se za zaprimanje strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava, najkasnije do 28. veljače 2016. godine.

IV.

Ministar nadležan za poslove financija će u suradnji s ministrom nadležnim za poslove gospodarstva, donošenjem i/ili izmjenama odnosno dopunama odgovarajućih akata iz svoje nadležnosti, utvrditi dinamiku, način, standarde i uvjete slanja i zaprimanja strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za proračunske korisnike državnog proračuna Republike Hrvatske.

V.

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14) te članka 3. stavka 6. i članka 10. stavka 1. podstavka 3. Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine«, broj 103/15), dijeljenu uslugu za praćenje poslovnog procesa zaprimanja strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava te poslove informacijskog posredništva za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna Republike Hrvatske pružat će Financijska agencija sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 70, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080422905 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 85821130368.

VI.

Materijalni troškovi potrebni za osposobljavanje te infrastrukturnu prilagodbu za zaprimanje i procesuiranje strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava, financirat će se iz proračuna središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva za 2016. godinu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/502

Urbroj: 50301-05/25-15-3

Zagreb, 12. studenoga 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.