Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 126/2015 (20.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

2396

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08., 88/10. i 110/15.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13. i 153/13.) u Tabeli I, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Lokve, za naselje Lokve, razred A mijenja se u razred B.

U točki IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u Gradu Senju, mijenja se razred za naselja: Bunica, Crni Kal, Pijavica, Podbilo, Sveta Jelena i Vrataruša iz D u C, a za naselje Stinica iz razreda C u B; u popisu općina; u općini Plitvička Jezera, za naselje Plitvica Selo razred D mijenja se u razred C.

U točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u Gradu Obrovcu, mijenja se razred za naselja Gornji Karin i Kruševo iz razreda D u razred C.

U točki XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, za Općinu Rogoznica, mijenja se razred za naselja Kanica, Stivašnica i Zatoglav iz razreda D u razred C, a za naselja Podglavica i Zečevo Rogozničko iz razreda C u razred B.

U točki XVIII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u Gradu Omišu, za naselje Marušići, razred D mijenja se u razred C; u Gradu Solinu za naselja Kućine, Mravince i Solin, razred D mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, za Općinu Medulin, mijenja se razred za naselja Pješćana Uvala, Valbonaša, Vinkuran i Vintijan iz A u C.

U točki XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, u Općini Župa dubrovačka, za naselje Srebreno, razred B mijenja se u razred A.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/18

Urbroj: 529-05-15-1

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.