Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuP-O-28/2015-2 od 23. studenoga 2015

NN 127/2015 (24.11.2015.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuP-O-28/2015-2 od 23. studenoga 2015

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2422

Na temelju članka 125. alineje 9. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), članka 87. alineje 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) i članka 96. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« broj 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3., 53/03., 167/03. – odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 4. u vezi sa člancima 15. i 16., 44/06. – članak 27. stavak 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1., 145/10., 24/11. – članak 52. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – odluka Ustavnog suda broj: U-I-120/2011 i dr. od 29. srpnja 2011., 19/15., 104/15. – odluka Ustavnog suda broj: U-I-1397/2015 i dr. od 24. rujna 2015.), Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jasna Omejec, predsjednica, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, na sjednici održanoj 23. studenoga 2015. donio je

ODLUKU

I.

Na temelju Odluke predsjednice Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, klasa: 013-03/15-02/01, urbroj: 71-05-03/1-15-1 od 5. listopada 2015. (»Narodne novine« broj 106/15.) izbori za zastupnike u 8. saziv Hrvatskog sabora održani su 7. i 8. te 15. studenoga 2015.

II.

Izbori iz točke I. ove odluke provedeni su u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u istom broju »Narodnih novina« u kojem će Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objaviti konačne službene rezultate izbora iz točke I. ove odluke.

Broj: SuP-O-28/2015-2

Zagreb, 23. studenoga 2015.

Predsjednica

prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.