Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 128/2015 (25.11.2015.), Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

128 25.11.2015 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2428

Na temelju članka 17. stavka 2. i članka 20. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

TEHNIČKI PROPIS
O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA 


128 25.11.2015 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 128 25.11.2015 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama