Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 129/2015 (27.11.2015.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

129 27.11.2015 Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

2452

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge L208 Vinkovci – Osijek u km 3+944 i poljskog puta (NC) u naselju Ostrovo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/15-01/2

Urbroj: 387-03-15-2

Zagreb, 16. studenoga 2015.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.