Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora

NN 130/2015 (30.11.2015.), Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2460

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1., a u svezi s odredbom članka 73. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 5. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11 – pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15), donosim

ODLUKU

O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA

1. Sazivam prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora, dana 3. prosinca 2015. godine u 10 sati u zgradi Hrvatskoga sabora, u Zagrebu, Trg sv. Marka 6.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 013-03/15-04/01

Urbroj: 71-05-03/1-15-1

Zagreb, 26. studenoga 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.