Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

NN 130/2015 (30.11.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

130 30.11.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2462

Na temelju članka 32. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/2004, 109/2007, 67/2008 i 144/2010) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU JAVNIH VATROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, broj: 131/2008 i 69/2012) u članku 5., stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kao dokaz iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka, prilažu se planovi izvođenja javnih vatrometa te zapisnici o izvođenju javnih vatrometa.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-86388/1-2015.

Zagreb, 25. studenoga 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.