Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

NN 130/2015 (30.11.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2463

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/2004, 109/2007, 67/2008 i 144/2010) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

Obrazac Zapisnika o izvođenju vatrometa (Obrazac 5) tiskan uz Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 110/2009, 157/2009 i 47/2015) zamjenjuje se novim Obrascem 5 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-86395/1-2015.

Zagreb, 25. studenoga 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.130 30.11.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima 130 30.11.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima