Ispravak Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

NN 132/2015 (4.12.2015.), Ispravak Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2489

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 121. od 4. studenoga 2015. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 121/15) u članku 4. kojim se mijenja članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 23/14, 51/14) umjesto riječi: »(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.« trebaju stajati riječi: »(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa.«.

Klasa: 351-01/15-04/32

Urbroj: 517-01-15-10

Zagreb, 25. studenoga 2015.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.