Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

NN 133/2015 (9.12.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2495

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

Članak 1.

U Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/2015) u članku 31. stavak 4. riječi »do 1. prosinca 2015. godine« zamjenjuju se riječima »do 1. lipnja 2016. godine«.

Članak 2.

U PRILOGU 4B podnaslov: »ZA STROJARSKU STRUKU UTVRĐEN JE SLJEDEĆI SADRŽAJ ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA MODUL 2 U TRAJANJU OD 32 SATA: 28 sati nastave i 4 sata za ispit« mijenja se i glasi:

»ZA STROJARSKU STRUKU UTVRĐEN JE SLJEDEĆI SADRŽAJ ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA MODUL 2 U TRAJANJU OD 30 SATI: 26 sati nastave i 4 sata za ispit«

U točki 2. riječi »18 sati« zamjenjuju se riječima »16 sati«.

Članak 3.

U PRILOGU 4B u podnaslovu ZA ELEKTROTEHNIČKU STRUKU UTVRĐEN JE SLJEDEĆI SADRŽAJ ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA MODUL 2 U TRAJANJU OD 16 SATI: 12 sati nastave i 4 sata za ispit, u točki 2. riječi »4 sata« zamjenjuju se riječima »3 sata«.

U točki 3. riječi »3 sata« zamjenjuju se riječima »2 sata«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-12/8

Urbroj: 531-04-2-15-1

Zagreb, 27. studenoga 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.