Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva

NN 134/2015 (11.12.2015.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva

134 11.12.2015 Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2524

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA GRADITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora graditeljstva, koji je zaključen 25. rujna 2015. godine i objavljen u »Narodnim novinama« broj 115/2015 od 23. listopada 2015. godine, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/15-02/46
Urbroj: 524-03-01-02/5-15-5
Zagreb, 3. prosinca 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.