Odluka o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

NN 134/2015 (11.12.2015.), Odluka o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2525

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I. O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva, koji je sklopljen 23. listopada 2015. godine i objavljen u »Narodnim novinama« broj 121/2015 od 4. studenoga 2015. godine, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/15-01/07

Urbroj: 524-03-01-02/1-15-8

Zagreb, 3. prosinca 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.