Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama

NN 134/2015 (11.12.2015.), Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2526

Na temelju članka 64.a stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU UPRAVITELJA TUNELIMA NA TEM CESTAMA

I.

Ovom Odlukom imenuju se upravitelji tunela na TEM cestama koji su u prometu te su duži od 500 metara.

II.

Slijedom navedenog u točki I. ove Odluke, za upravitelje tunela imenuju se društva kako slijedi:

R.
br.

Naziv tunela

Duljina cijevi
1 (m)

Duljina cijevi
2 (m)

Cesta

Upravitelj tunela

1.

Mala Kapela

5.780

5.822

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

2.

Brinje

1.560

1.561

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

3.

Plasina

2.300

2.300

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

4.

Grič

1.253

1.235

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

5.

Sv. Rok

5.698

5.767

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

6.

Ledenik

768

752

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

7.

Bristovac

700

657

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

8.

Dubrave

838

869

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

9.

Konjsko

1.134

1.262

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

10.

Bisko

525

518

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

11.

Stražina

611

613

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

12.

Šubir

962

825

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

13.

Sv. Tri Kralja

1.740

-

A2

Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

14.

Brezovica

590

-

A2

Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

15.

Hrastovec

545

498

A4

Hrvatske autoceste d.o.o.

16.

Vrtlinovec

522

628

A4

Hrvatske autoceste d.o.o.

17.

Tuhobić

2.143

2.142

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

18.

Sleme

858

837

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

19.

Sopač

775

740

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

20.

Lučice

590

581

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

21.

Vršek

859

865

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

22.

Javorova Kosa

1.490

1.450

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

23.

Pod Vugleš

595

590

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

24.

Čardak

601

601

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

25.

Rožman Brdo

508

528

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

26.

Veliki Gložac

1.126

1.130

A6

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

27.

Škurinje 2

575

575

A7

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

28.

Trsat

854

839

A7

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

29.

Burlica

728

718

A7

Hrvatske ceste d.o.o.

30.

Učka

5.062

-

A8

Bina-Istra upravljanje i održavanje d.o.o.

31.

Mravinci

563

563

D1

Hrvatske ceste d.o.o.

32.

Pećine

1.345

-

D404

Hrvatske ceste d.o.o.

33.

Mali Prolog

545

498

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

34.

Kobiljača

780

832

A1

Hrvatske autoceste d.o.o.

Duljina po cijevima

45.523

36.796UKUPNA DULJINA:

82.319III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (»Narodne novine« broj 24/2014).

Klasa: 011-01/13-02/35
Urbroj: 530-05-3-1-15-55
Zagreb, 7. prosinca 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

134 11.12.2015 Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama 134 11.12.2015 Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama 134 11.12.2015 Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama