Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

NN 134/2015 (11.12.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2532

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. prosinca 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Tarifne stavke za prijenos električne energije prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15), za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, za 2016. godinu iznose kako slijedi:

Kategorija kupca

Tarifni model


Tarifni element


Radna energija

Obračunska vršna radna snaga

Prekomjerna jalova energija

Naknada za obračunsko mjerno mjesto


JT

VT

NT


[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kW]

[kn/kvarh]

[kn/mj]

Tarifne stavke

           

1

2

3

4

5

6

Poduzetništvo

Visoki i vrlo visoki napon

Bijeli

1

0,05

0,02

14,50

0,16

68,00

Srednji napon

Bijeli

2

0,05

0,02

14,50

Niski napon

Plavi

3

0,09

Bijeli

4

0,11

0,05

Crveni

5

0,05

0,02

14,50

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,06

Kućanstvo

Niski napon

Plavi

7

0,09

Bijeli

8

0,11

0,05

Crveni

9

0,05

0,02

14,50

Crni

10

0,05

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati iznosi tarifnih stavki za prijenos električne energije određeni Odlukom o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 49/12).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/16

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

134 11.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije 134 11.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije