Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite

NN 135/2015 (16.12.2015.), Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2542

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 70/15), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O VISINI NOVČANE POMOĆI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina iznosa novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite smještenim u Prihvatilište za tražitelje azila koji ne posjeduju stvari veće vrijednosti ili mjesečno nemaju osigurana sredstva za osobne potrebe u visini većoj od 20% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina novčane pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

II.

Visina novčane pomoći iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 100,00 kuna mjesečno.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-89045-2015

Zagreb, 8. prosinca 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.