Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu

NN 137/2015 (23.12.2015.), Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu

137 23.12.2015 Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2580

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12), primjenom odredbe članka 191. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2015. godine donijela je

ODLUKU

O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Depozitar za poslove depozitara iz članka 172. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u 2016. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,05% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-03/08

Urbroj: 326-01-440-15-1

Zagreb, 18. prosinca 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.