Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu

NN 137/2015 (23.12.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2581

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/20

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 17. prosinca 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2016. GODINE


137 23.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu 137 23.12.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu