Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

NN 137/2015 (23.12.2015.), Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

2588

U kontroli akata koje utvrđuje i izdaje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrđeno je da iznad odredbe članka 4. nedostaje nominalna oznaka da se radi upravo o sadržaju toga članka 4., a ne stavka 4. članka 3., tako da članak 4. pročišćenog teksta Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine«, br. 19/13. nomotehnički ispravno glasi:

ISPRAVAK

ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (pročišćeni tekst)

»Članak 4.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.«

Klasa: 011-01/12-01/183

Zagreb, 14. prosinca 2015.

Tajnica

Odbora za zakonodavstvo

Zrinjka Ščirković, dipl. pravnik, v. r.