Uredba o visini minimalne plaće

NN 140/2015 (30.12.2015.), Uredba o visini minimalne plaće

140 30.12.2015 Uredba o visini minimalne plaće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2606

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.120,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-03/118

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.