Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata

NN 140/2015 (30.12.2015.), Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

2625

Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 78/15), Skupština Hrvatske komore arhitekata, na svojoj 2. sjednici, održanoj 18. prosinca 2015. godine, utvrdila je

LISTU IZMIRITELJA

CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI ARHITEKATA

1. Babić Snježana, viši stručni suradnik, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Europske avenije 13, Osijek

2. Balta Sanja, PO Zadar, Donat d.o.o, Ruđera Bošković 4, Zadar

3. Benačić Dinka, PO Osijek, Ured ovlaštene arhitektice Dinka Benačić, Jurja Dalmatinca 5c, Vinkovci

4. Benić Jerinić Zrinka, PO Karlovac, Projekti biro arhitekton d.o.o., Smičiklasova 1A, Karlovac

5. Boić Vitomir, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici, Županijski sud u Velikoj Gorici, Ulica Kneza Domagoja 11 A, Velika Gorica

6. Buvinić Mirko, PO Zagreb, X.3.M. d.o.o., Mesnička 6, Zagreb

7. Capelletti Serđo, PO Rijeka, Opatija projekt-Atelier d.o.o., Ul. Vjekoslava Spinčića 23, Opatija

8. Hučera Tanja, sudac koordinator za mirenje pri Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 84, Zagreb

9. Jug Jadranko, sudac Vrhovnog suda RH, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

10. Jukić Damir, PO Osijek, Atika projekti d.o.o., Fruškogorska 13, Osijek

11. Jurinić Josipa, II. Malešnica br. 3, Zagreb

12. Kasun Vladimir, PO Zagreb, Studio Urbana d.o.o., Trpinjska 4, Zagreb

13. Kezele Kokorić Zdravka, tajnica, Sud časti pri HGK, Rooseveltov trg 2, Zagreb

14. Kögl Vedran, PO Varaždin, KÖGL & PLAVEC d.o.o, Zagrebačka 53A, Varaždin

15. Kojaković Marija, PO Dubrovnik, Studijski centar za obnovu i razvoj d.o.o., Dubrovnik

16. Kolarić Rajko, PO Karlovac, SO-RA ING d.o.o., Ante Starčevića 40, Sisak

17. Kontrec Damir, sudac Vrhovnog suda RH, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

18. Košec Mirjana, tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb

19. Krželj Sanja, PO Dubrovnik, Zavod za obnovu Dubovnika, Dr. A. Starčevića 20, Dubrovnik

20. Lasan Romana, PO Zadar, Ured ovlaštene arhitektice Romana Lasan, Zore Dalmatinske 4a, Zadar

21. Lendler Adamec Vlasta, PO Karlovac, Projekti biro 2A d.o.o., Domobranska ulica 6, Karlovac

22. Marčić Vlasta, PO Split, Ured ovlaštene arhitektice Vlasta Marčić, A. G. Matoša 11, Split

23. Matulja Kos Maja, PO Rijeka, Art design d.o.o., Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, Rijeka

24. Milas Ante, PO Split, RMV – PROJEKT d.o.o., Gospinica 6, Split

25. Pančić Ana, PO Dubrovnik, Alfablan d.o.o., Marka Marojice 55, Dubrovnik

26. Pauković Hrvoje, Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73, Zagreb

27. Pavlinić Miroslav, PO Osijek, Studio 4m2 d.o.o., Prolaz Matice hrvatske 1, Osijek

28. Rakovac Tatjana, PO Rijeka, Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Storssmayerova 3, Rijeka

29. Šimić Srđan, sudac, Visoki trgovački sud RH, Berislavićeva 11, Zagreb

30. Šoš Gulam Ana, PO Zadar, Via Factum d.o.o., Jadranska 7, Biograd n/M

31. Tadej Sonja, PO Zagreb, Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

32. Vlahek Emilija, PO Varaždin, Prokon d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica, I. odvojak 13, Varaždin

33. Vrbanec Reno, PO Varaždin, Dia d.o.o., Čakovečka 50, Nedelišće

34. Žuvela Dragan, PO Split, Ured ovlaštenog arhitekta Dragan Žuvela, Lovački put 9, Split

Klasa: 011-01/15-01/04

Urbroj: 505-01-15-1

Zagreb, 18. prosinca 2015.


Predsjednica
Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl. ing. arh., v. r.

140 30.12.2015 Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata 140 30.12.2015 Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata