Odluka o davanju prethodne suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata restrukturiranja i pronalaženja strateškog partnera

NN 141/2015 (31.12.2015.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata restrukturiranja i pronalaženja strateškog partnera

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2633

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s točkom II. Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću (»Narodne novine«, broj 82/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI DRUŠTVU CROATIA AIRLINES d.d. ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU ZA POTREBE PROJEKATA RESTRUKTURIRANJA I PRONALAŽENJA STRATEŠKOG PARTNERA

I.

Daje se prethodna suglasnost društvu Croatia Airlines d.d., za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću radi pravodobnog informiranja:

– o provođenju Programa restrukturiranja

– o postupku pronalaženja strateškog partnera

– o aktivnostima vezanima uz komunikaciju sa socijalnim partnerima i pojedinim područjima poslovne politike.

II.

Prethodna suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se za ugovorno angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću u 2016. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/529

Urbroj: 50301-05/18-15-3

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.