Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu

NN 141/2015 (31.12.2015.), Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2644

Na temelju članka 129. stavak 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu (»Narodne novine« br. 18/2015.).

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-02/121
Urbroj: 530-03-2-15-1
Zagreb, 28. prosinca 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2016. GODINU

Kategorija

Radno mjesto

 

Osnovica osiguranja

1.

zapovjednik broda

kn

7.368,00

 

upravitelj stroja

 

 

 

zapovjednik osoblja

 

 

 

upravitelj osoblja u strojarnici

 

 

 

2.

prvi časnik palube

kn

5.433,00

 

drugi časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

 

 

 

liječnik

 

 

 

zubar

 

 

 

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

 

 

 

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

 

 

 

3.

drugi časnik palube

kn

4.106,00

 

zapovjednik jahte

 

 

 

treći časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

 

 

 

frižiderist

 

 

 

operater postrojenja za ukapljivanje

 

 

 

zapovjednik plutajućeg objekta

 

 

 

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

 

 

 

operater dinamičke pozicije

 

 

 

upravitelj stroja na jahti

 

 

 

4.

treći časnik palube

kn

3.802,00

 

časnik plovidbene straže na palubi

 

 

 

četvrti časnik stroja

 

 

 

radiočasnik

 

 

 

više hotelsko osoblje (časnici)

 

 

 

više tehničko osoblje (časnici)

 

 

 

elektročasnik

 

 

 

elektroničar

 

 

 

časnik plovidbene straže u strojarnici

 

 


prvi časnik palube na jahti
drugi časnik stroja na jahti 

5.

više hotelsko osoblje (niži časnici)

kn

3.565,00

 

više tehničko osoblje (niži časnici)

 

 

 

električar

 

 

 

mehaničar

 

 

 

prvi kuhar

 

 

 

prvi konobar

 

 

 

vođa palube

 

 

 

vođa stroja

 

 

 

poslužitelj sisaljki (pumpman)

 

 

 

vozač na RO-RO brodovima

 

 

 

medicinska sestra

 

 

 

alatničar

 

 

 

dizaličar

 

 

 

bušač

 

 

 

ronilac

 

 

 

bravar

 

 

 

cjevar

 

 

 

varilac

 

 

 

6.

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

 

3.320,00

 

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

 

 

 

hotelsko osoblje

 

 

 

tehničko osoblje

 

 

 

7.

drugi kuhar

kn

3.043,00

 

drugi konobar

 

 

 

pekar

 

 

 

slastičar

 

 

 

8.

vježbenik palube

kn

2.812,95

 

vježbenik stroja

 

 

 

ostali vježbenici

 

 

 

mornar

 

 

 

čistač

 

 

 

mladić sobe

 

 

 

mladić kuhinje

 

 

 

pomoćnik električara

 

 

 

pomoćnik mehaničara

 

 

 

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

 

 

 

pomoćno hotelsko osoblje

 

 

 

pomoćno tehničko osoblje

 

 

141 31.12.2015 Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu 141 31.12.2015 Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu