Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 141/2015 (31.12.2015.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2651

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 139 od 29. prosinca 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 139/15.) u članku 13. umjesto teksta: »Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.« treba stajati tekst: »Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, osim odredbi članka 5. i članka 6. u dijelu koji se odnosi na ljekarničku djelatnost koji stupaju na snagu 1. veljače 2016. godine.«

Klasa: 025-04/15-01/358

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.