Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 141/2015 (31.12.2015.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2652

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 120/15. od 2. studenoga 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 120/15.) u Osnovnoj listi lijekova pod oznakom indikacije: »NL444« umjesto teksta:

»Za liječenje bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK) koji su prethodno bili liječeni jednim kemoterapijskim protokolom. Odobravaju se dva ciklusa liječenja (dvomjesečna terapija), nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Nakon liječenja krizotinibom nije opravdana primjena erlotiniba u trećoj liniji (ALK pozitivni tumori nisu EGFR pozitivni). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje se provodi u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode ALK testiranje.«

treba stajati tekst:

»Za liječenje bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK) koji su prethodno bili liječeni jednim kemoterapijskim protokolom. Liječenje se mora započeti u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode ALK testiranje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.«.

Klasa: 025-04715-01/247

Urbroj: 338-01-01-15-02

Zagreb, 23. prosinca 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.