Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

NN 10/2016 (29.1.2016.), Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

ODBOR ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

247

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11., 61/11., 27/13. i 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 81/13.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine donio je

ODLUKU

O PRIVREMENOM RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

Dio sredstava za rad političkih stranaka u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, osigurava se sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine (»Narodne novine« broj 109/15. i 130/15.) u iznosu od 13.750.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika i nezavisnim zastupnicima u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora.

Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika.

II.

Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine raspoređuju se sredstva:

1. Hrvatska demokratska zajednica


(44 zastupnika i 6 zastupnica)

4.500.323,42 kuna

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske


(26 zastupnika i 16 zastupnica)

3.966.688,23 kuna

3. Most nezavisnih lista


(12 zastupnika i 3 zastupnice)

1.360.769,73 kuna

4. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati


(3 zastupnika i 5 zastupnica)

755.983,18 kuna

5. Hrvatska inicijativa za dijalog – HRID


(1 zastupnik i 2 zastupnice)

284.605,43 kuna

6. Hrvatski laburisti – Stranka rada


(2 zastupnika i 1 zastupnica)

275.711,51 kuna

7. Istarski demokratski sabor


(3 zastupnika)

266.817,59 kuna

8. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević


(3 zastupnika)

266.817,59 kuna

9. Hrvatska stranka umirovljenika


(1 zastupnik i 1 zastupnica)

186.772,32 kuna

10. Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti


(1 zastupnik i 1 zastupnica)

186.772,32 kuna

11. Hrvatski demokratski savez Slavonije
i Baranje


(2 zastupnika)

177.878,40 kuna

12. Samostalna demokratska srpska stranka


(2 zastupnika)

177.878,40 kuna

13. Hrvatska socijalno-liberalna stranka


(2 zastupnika)

177.878,40 kuna

14. Ermina Lekaj-Prljaskaj


(Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati)

97.833,12 kuna

15. Hrvatska seljačka stranka


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

16. Hrvatska demokršćanska stranka


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

17. Blok umirovljenika zajedno


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

18. Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

19. Nezavisna lista Stipe Petrine


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

20. Narodna stranka – Reformisti


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

21. Živi zid


(1 zastupnik)

88.939,20 kuna

22. Vladimir Bilek


(Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati)

88.939,20 kuna

23. Veljko Kajtazi


(nezavisni zastupnik)

88.939,20 kuna

24. Furio Radin


(nezavisni zastupnik)

88.939,20 kuna

25. Šandor Juhas


(nezavisni zastupnik)

88.939,20 kuna

26. Mirko Rašković


(nezavisni zastupnik)

88.939,20 kuna.

III.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika.

IV.

Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u 2016. godini koja će obuhvatiti razdoblje iz ove Odluke, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donijet će nakon donošenja Državnog proračuna za 2016. godinu.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-06/16-01/01

Urbroj: 6521-1-16-01

Zagreb, 26. siječnja 2016.

Predsjednik
Odbora za Ustav, Poslovnik
i politički sustav
prof. dr. sc. Robert Podolnjak, v. r.

10 29.01.2016 Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika 10 29.01.2016 Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika 10 29.01.2016 Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika