Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

NN 1/2016 (2.1.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

7

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14 i 64/15), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (»Narodne novine«, broj 80/13 i 97/14) Prilog I mijenja se i glasi:

»PRILOG I

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće kategorije i potkategorije vozila:

(a) kategorija vozila L1e (lako motorno vozilo na dva kotača) s potkategorijama:

i. vozilo L1e-A (bicikl s pomoćnim motorom);

ii. vozilo L1e-B (moped na dva kotača);

(b) kategorija vozila L2e (moped na tri kotača) s potkategorijama:

i. vozilo L2e-P (moped na tri kotača konstruiran za prijevoz putnika);

ii. vozilo L2e-U (moped na tri kotača konstruiran za prijevoz robe);

(c) kategorija vozila L3e (motocikl na dva kotača) s potkategorijama:

i. radna snaga motocikla, s daljnjim potkategorijama:

– vozilo L3e-A1 (motocikli male snage),

– vozilo L3e-A2 (motocikli srednje snage),

– vozilo L3e-A3 (motocikli velike snage);

ii. posebna uporaba:

-L3e-A1E, L3e-A2E ili L3e-A3E motocikl ‚enduro’,

-L3e-A1T, L3e-A2T ili L3e-A3T motocikl ‚trial’;

(d) kategorija vozila L4e (motocikl na dva kotača s bočnom prikolicom);

(e) kategorija vozila L5e (motorni tricikl) s potkategorijama:

i. vozilo L5e-A (tricikl): vozilo konstruirano prije svega za prijevoz putnika;

ii. vozilo L5e-B (teretni tricikl): tricikl za gospodarsku uporabu isključivo konstruiran za prijevoz robe;

(f) kategorija vozila L6e (laki četverocikl) s potkategorijama:

i. vozilo L6e-A (laki cestovni četverocikl);

ii. vozilo L6e-B (laki poluzatvoreni četverocikl) s daljnjim potkategorijama:

– vozilo L6e-BU (laki poluzatvoreni četverocikl za prijevoz robe): vozilo za gospodarsku uporabu isključivo konstruirano za prijevoz robe;

– vozilo L6e-BP (laki poluzatvoreni četverocikl za prijevoz putnika): vozilo konstruirano prije svega za prijevoz putnika;

(g) kategorija vozila L7e (teški četverocikli) s potkategorijama:

i. L7e-A (teški cestovni četverocikl) s potkategorijama:

– L7e-A1: A1 teški cestovni četverocikl,

– L7e-A2: A2 teški cestovni četverocikl;

ii. vozilo L7e-B (teški terenski četverocikl) s potkategorijama:

– L7e-B1: terenski četverocikl,

– L7e-B2: ‚buggy’ s usporedno postavljenim sjedalima,

iii. vozilo L7e-C (teški poluzatvoreni četverocikl) s potkategorijama:

– vozilo L7e-CU (teški poluzatvoreni četverocikl za prijevoz robe): vozilo za gospodarsku uporabu isključivo konstruirano za prijevoz robe,

– vozilo L7e-CP (teški poluzatvoreni četverocikl za prijevoz putnika): vozilo konstruirano prije svega za prijevoz putnika.

Vozila kategorije L dalje su klasificirana s obzirom na vrstu pogona vozila:

(a) pogon na motor s unutarnjim izgaranjem:

– motor s kompresijskim paljenjem (CI),

– motor s vanjskim izvorom paljenja (PI);

(b) pogon na motor s vanjskim izgaranjem, turbinski motor ili motor s rotacijskim klipom, pri čemu, za potrebe usklađenja sa zahtjevima za sigurnost okoliša i funkcionalnu sigurnost, vozilo opremljeno takvim pogonom smatra se istim kao i vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem koji ima vanjski izvor paljenja;

(c) pogon na motor na stlačeni zrak i ne emitira više razine onečišćujućih tvari i/ili inertnih plinova od onih koje su postojeće u okolnom zraku, pri čemu se takvo vozilo, s obzirom na zahtjeve za funkcionalnu sigurnost i pohranu i dobavu goriva, smatra vozilom koje radi na plinsko gorivo;

(d) pogon električnim motorom;

(e) hibridno vozilo koje kombinira bilo koju konfiguraciju pogona iz točaka (A), (b), (c) ili (d) ovog stavka uključujući kombinacije s više motora s unutarnjim izgaranjem i/ili električnih motora.

S obzirom na klasifikaciju vozila kategorije L, vozilo koje se ne može uvrstiti u određenu kategoriju jer ne ispunjava najmanje jedno mjerilo za navedenu kategoriju, uvrštava se u sljedeću kategoriju čija mjerila ispunjava. To se primjenjuje na sljedeće skupine kategorija i potkategorija:

(a) kategoriju L1e s potkategorijama L1e-A i L1e-B i kategoriju L3e s potkategorijama L3e-A1, L3e-A2 i L3e-A3;

(b) kategoriju L2e i kategoriju L5e s potkategorijama L5e-A i L5e-B;

(c) kategoriju L6e s potkategorijama L6e-A i L6e-B i kategoriju L7e s potkategorijama L7e-A, L7e-B i L7e-C;

(d) bilo koji drugi logični slijed kategorija i/ili potkategorija koji predloži proizvođač i odobri homologacijsko tijelo.«

Članak 2.

U Prilogu V iza obrasca »IZJAVA O SUKLADNOSTI VOZILA« dodaje se obrazac:

»IZJAVA O SUKLADNOSTI VOZILA – L kategorija
                    (prema Uredbi (EU) 168/2013)

                              Broj:____________

0.1. Marka vozila: __________________________________

0.2. Tip: __________________________________________.

0.2.1. varijanta:_____________________________________ .

0.2.2. izvedba: _____________________________________.

0.2.3. Trgovački naziv: _______________________________.

0.3. Kategorija/potkategorija/potpotkategorija vozila:. _______.

0.4. Naziv i adresa proizvođača vozila: ___________________

0.4.2. Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): __.

0.5. Mjesto i način postavljanja propisanih pločica: ___________.

0.6. Mjesto identifikacijske oznake vozila __________________.

1.0. Identifikacijska oznaka vozila (VIN): __________________.

1.1. Broj EU homologacije vozila: ________________________.

  Izjavljujem da je navedeno vozilo u cijelosti sukladno
 homologiranom tipu vozila za koji je Državni zavod za
   mjeriteljstvo izdao Potvrdu o evidenciji tipa vozila

                             Broj: ________

Klasa:__________ Urbroj: ______________ od: _____________

Izdavač izjave:_________________________________________

____________________________________________________

Mjesto i datum: ___________

                M. P.                                        Odgovorna osoba:

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/03

Urbroj: 558-04-01/1-15-1

Zagreb, 23. prosinca 2015.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

1 02.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala 1 02.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala