Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

NN 2/2016 (5.1.2016.), Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

12

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U IZVANSUDSKOM POSTUPKU I POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača:

1. Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 1.)

2. Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 2.)

3. Popis imovine i obveza na temelju članka 13. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 3.)

4. Plan ispunjenja obveza na temelju članka 17. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 4.)

5. Izvansudski sporazum na temelju članka 20. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 5.).

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Sadržaj i oblik obrazaca propisanih ovim Pravilnikom objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/151

Urbroj: 514-04-15-1

Zagreb, 4. siječnja 2016.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac 1. – Obrazac 5.


2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača 2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača 2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača 2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača 2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača 2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača 2 05.01.2016 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača