Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

NN 6/2016 (20.1.2016.), Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

80

Na temelju članaka 23. i 36. Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 48/15) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

POPIS

PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA KOJE SE CRPE IZ TLA REPUBLIKE HRVATSKE ILI DRŽAVE KOJA NIJE ČLANICA EUROPSKE UNIJE

I. POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA

Trgovački naziv proizvoda

Naziv izvora

Mjesto
korištenja izvora

Zemlja podrijetla

JAMNICA

Janino vrelo

Pisarovina

Republika Hrvatska

JANA

Sveta Jana

Gorica Svetojanska

Republika Hrvatska

KALNIČKA

Kalnička

Apatovec

Republika Hrvatska

STUDENAC

Grofova vrela

Lipik

Republika Hrvatska

SARAJEVSKI KISELJAK

Vrelo Park (B4)

Kiseljak

Republika Bosna i Hercegovina

MIVELA-Mg

Mivela-1

Veluće

Republika Srbija

II.

Popis svih priznatih mineralnih voda koje se mogu nalaziti na tržištu Europske unije objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije pod nazivom »Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije« (List of natural mineral waters recognised by member states, Official Journal of the European Union).

III. POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH IZVORSKIH VODA

Trgovački naziv proizvoda

Naziv izvora

Mjesto korištenja izvora

Zemlja podrijetla

CETINA

Cetina

Civljane

Republika Hrvatska

GACKA

Bobinac Sinac

Sinac

Republika Hrvatska

GODA

Goda

Ličko Lešće

Republika Hrvatska

KALA

Kala

Apatovec

Republika Hrvatska

RINA

Rina III

Raduč, Lovinac

Republika Hrvatska

SANTA

Krupa

Krupa, Kaštel Žegarski

Republika Hrvatska

STUDENA

Studena

Lipik

Republika Hrvatska

SVETI ROK

Sveti Rok

Sveti Rok

Republika Hrvatska

VIVA

Ljuta

Gruda, Konavle

Republika Hrvatska

KRVAVAC

Lištica

Široki Brijeg

Republika Bosna i Hercegovina

NEVRA

Nevra

Deževice

Republika Bosna i Hercegovina

IV.

Objavom ovog Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (»Narodne novine«, broj 106/13).

V.

Ovaj Popis stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-27/15-01/25

Urbroj: 525-09/1190-15-1

Zagreb, 8. siječnja 2016.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

6 20.01.2016 Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije 6 20.01.2016 Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije 6 20.01.2016 Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije