Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

NN 6/2016 (20.1.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

81

Na temelju članka 21. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/2014), ministrica graditeljstva i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SUSTAVNOM GOSPODARENJU ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU

Članak 1.

U Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 18/15) u članku 4. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»Prilog 2. Upute za slanje računa i očitanja daljinskim putem u ISGE sustav«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-12/1

Urbroj: 531-04-2-2-2-16-1

Zagreb, 14. siječnja 2016.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 2

UPUTE ZA SLANJE RAČUNA I OČITANJA DALJINSKIM PUTEM U ISGE SUSTAV


6 20.01.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru 6 20.01.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru