Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama

NN 9/2016 (27.1.2016.), Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama

9 27.01.2016 Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama 9 27.01.2016 Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

242

Na temelju članka 27. stavka 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU

KOJOM SE STAVLJAJU VAN SNAGE NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA

I.

Ovom odlukom stavljaju se van snage nastavni planovi i programi za sljedeća zanimanja:

1. Obrazovni sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina

1.1. pomoćni mlinar (098393)

2. Obrazovni sektor: Šumarstvo, prerada i obrada drva

2.1. pomoćni parketar (128393)

3. Obrazovni sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

3.1. pomoćni tapetar (268293)

doneseni odlukom Ministarstva prosvjete i športa o okvirnim nastavnim planovima i programima za školovanje učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju od 2. rujna 1996. godine (klasa: 602-03/96-01/1310; urbroj: 532-03-01/7-96-2) i koji predstavljaju njezin sastavni dio.

II.

Ova odluka primjenjivat će se od školske godine 2016./2017.

III.

Učenici koji su se u programe obrazovanja iz točke I. ove odluke upisali ranijih godina nastavljaju svoje obrazovanje po programu koji su ranije upisali.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/15-05/00082

Urbroj: 533-25-16-0006

Zagreb, 19. siječnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.