Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 11/2016 (3.2.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

288

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 102. sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 29/15., 38/15. – ispravak, 53/15., 62/15. – ispravak, 77/15., 86/15., 99/15. – ispravak, 120/15., 124/15. – ispravak i 141/15 – ispravak) u Osnovnoj listi lijekova:

– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

Cijena za DDD (s PDV-om)

Način primjene

Nsitelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina
i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

1.                      

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A01AD11 751


umjetna slina


0,00

0,00

O

0,00

0,00

0,00

0,00

RRA13

B02BC30 962

DS

ljudski fibrinogen, ljudski trombin


0,00

0,00

L

Takeda Austria GmbH

Takeda

TachoSil

1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm

1.866,18

1.959,49

1.866,18

1.959,49


B02BC30 963

DS

ljudski fibrinogen, ljudski trombin


0,00

0,00

L

Takeda Austria GmbH

Takeda

TachoSil

1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm

355,62

373,40

355,62

373,40


B03XA01 075

DSPO

epoetin betaNB301

1 T i.j.

42,05

44,15

P

Roche Registration Limited

Roche

NeoRecormon

šprica 6x2.000 i.j/0,3 ml

84,10

88,31

504,62

529,85


B03XA01 077

DSPO

epoetin betaNB301

1 T i.j.

41,68

43,76

P

Roche Registration Limited

Roche

NeoRecormon

šprica 6x4.000 i.j/0,3 ml

166,72

175,06

1.000,31

1.050,33


B03XA01 078

DS

epoetin betaNB302

1 T i.j.

41,01

43,06

P

Roche Registration Limited

Roche

NeoRecormon

šprica 6x10.000 i.j/0,6 ml

410,12

430,63

2.460,73

2.583,77


B05BA03 008

PO

glukoza


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Glukoza 5% HZTM

otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)

6,85

7,19

68,50

71,93


B05BB01 014

PO

natrij-klorid


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) HZTM

otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)

7,60

7,98

76,00

79,80


B05BB01 018

PR

natrij-klorid


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) HZTM

otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)

6,60

6,93

66,00

69,30


B05BB01 029

PO

natrij-klorid


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) HZTM

otop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)

7,62

8,00

152,40

160,02


B05BC01 006

DS

manitol + natrij-klorid + natrij-acetat


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Manit 10% + elektroliti HZTM

otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml+2,6 mg/ml+2,7 mg/ml)

12,56

13,19

125,63

131,91


B05BC01 007

DS

manitol


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Manit 20% HZTM

otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)

11,43

12,00

114,33

120,05


B05XA30 001

DS

natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Ringer HZTM

otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml+0,34 mg/ml+0,30 mg/ml)

7,62

8,00

76,20

80,01


B05XA30 002

DS

natrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij klorid


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Infusol

otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml+5,305 mg/ml+0,56 mg/ml+0,294 mg/ml+0,372 mg/ml+0,305 mg/ml))

8,65

9,08

86,50

90,83


C01BD01 112


amjodaron

0,2 g

1,22

1,28

O

Belupo d.d.

Belupo

Amiodaron Belupo

tbl. 60x200 mg

1,22

1,28

73,20

76,86

R

C02AC05 163


moksonidin

0,3 mg

1,40

1,47

O

Mylan EPD d.o.o.

Mylan Laboratories SAS

Cynt

tbl. film obl. 28x0,2 mg

0,94

0,98

26,20

27,51

RRC07

C02AC05 164


moksonidin

0,3 mg

1,24

1,30

O

Mylan EPD d.o.o.

Mylan Laboratories SAS

Cynt

tbl. film obl. 28x0,4 mg

1,65

1,73

46,20

48,51

RRC07

C08CA09 171


lacidipin

4 mg

0,44

0,46

O

DOUBLE-E-PHARMA Limited

Laboratories BTT

Lacydyna

tbl. film obl. 28x4 mg

0,44

0,46

12,29

12,90

R

C08DB01 141


diltiazem

0,24 g

2,15

2,26

O

Alkaloid d.o.o.

Alkaloid

Aldizem

tbl. 30x60 mg

0,54

0,56

16,12

16,93

R

C09BA05 171


ramipril + hidroklorotiazid


0,00

0,00

O

Genericon Pharma d.o.o.

Genericon Pharma G.m.b.H

Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg

tbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)

0,62

0,65

18,60

19,53

R

C09BA05 172


ramipril + hidroklorotiazid


0,00

0,00

O

Genericon Pharma d.o.o.

Genericon Pharma G.m.b.H

Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg

tbl. 30x(5 mg +25 mg)

1,03

1,08

30,87

32,41

R

C09BA05 173


ramipril + hidroklorotiazid


0,00

0,00

O

Genericon Pharma d.o.o.

Genericon Pharma G.m.b.H

Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg

tbl. 90x(2,5 mg +12,5 mg)

0,61

0,64

54,57

57,30

R

C09BA05 174


ramipril + hidroklorotiazid


0,00

0,00

O

Genericon Pharma d.o.o.

Genericon Pharma G.m.b.H

Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg

tbl. 90x(5 mg +25 mg)

0,91

0,96

82,08

86,18

R

C10AB05 181


fenofibrat

200 mg

1,31

1,38

O

Mylan EPD d.o.o.

Recipharm Fontaine

Lipidil

tbl. film obl. 30x160 mg

1,05

1,10

31,50

33,08

RRC04

D08AG02 441


povidon-jod


0,00

0,00

L

Alkaloid d.o.o.

Alkaloid

Betadine

mast 1x20 g (100 mg/1g)

28,62

30,05

28,62

30,05

R

D08AG02 943


povidon-jod


0,00

0,00

L

Alkaloid d.o.o.

Alkaloid

Betadine

otop. 10%, 1x100 ml

22,05

23,15

22,05

23,15

R

H05AA02 071

DS/RL

teriparatid

20 mcg

84,73

88,96

P

Eli Lilly Nederland B.V.

Lilly France

Forsteo

otop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)

2.541,82

2.668,91

2.541,82

2.668,91

RSRM04

J01CA04 311


amoksicilin

1 g

1,69

1,77

O

Belupo d.d.

Belupo

Amoksicilin Belupo

sirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)

8,45

8,87

8,45

8,87

RRJ01

J01DB01 111


cefaleksin

2 g

5,26

5,52

O

Belupo d.d.

Belupo

Cefaleksin Belupo

caps. 16x500 mg

1,31

1,38

20,96

22,01

RRJ05

J01DB01 313


cefaleksin

2 g

6,39

6,71

O

Belupo d.d.

Belupo

Cefaleksin Belupo

praš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)

15,98

16,78

15,98

16,78

RRJ05

J01DH02 065

DS

meropenemNJ101

2 g

228,24

239,65

P

Hospira UK Limited

Hospira UK

Meropenem Hospira

praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg

57,06

59,91

570,60

599,13


J01DH02 066

DS

meropenemNJ101

2 g

208,32

218,74

P

Hospira UK Limited

Hospira UK

Meropenem Hospira

praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg

104,16

109,37

1.041,60

1.093,68


J01DH51 071

DS

imipenem + cilastatinNJ101

2 g

124,00

130,20

P

Hospira UK Limited

Hospira UK

Imipenem/Cilastatin Hospira

praš. za otop. za inf., boč. 5x(500 mg+500 mg)

31,00

32,55

155,00

162,75


J01FA09 131


klaritromicin

0,5 g

3,49

3,66

O

KRKA-FARMA d.o.o.

Krka d.d.

Fromilid

tbl. film obl. 14x250 mg

1,74

1,83

24,41

25,63

RRJ11

J01FA09 132


klaritromicin

0,5 g

3,60

3,78

O

KRKA-FARMA d.o.o.

Krka d.d.

Fromilid

tbl. film obl. 14x500 mg

3,60

3,78

50,34

52,86

RRJ11

J01FA10 111


azitromicin

0,3 g

2,96

3,11

O

Belupo d.d.

Belupo

Azitromicin Belupo

tbl. film obl. 6x250 mg

2,47

2,59

14,82

15,56

RRJ12

J01FA10 112


azitromicin

0,3 g

2,85

2,99

O

Belupo d.d.

Belupo

Azitromicin Belupo

tbl. film obl. 3x500 mg

4,75

4,99

14,25

14,96

RRJ12

J01FA10 125


azitromicin

0,3 g

2,81

2,95

O

Jadran – Galenski Laboratorij d.d.

JGL d.d.

Makromicin

tbl. film obl. 3x500 mg

4,68

4,91

14,04

14,74

RRJ12

J01FA10 131


azitromicin

0,3 g

2,85

2,99

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Azimed

caps. 6x250 mg

2,38

2,49

14,25

14,96

RRJ12

J01FA10 132


azitromicin

0,3 g

2,70

2,84

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Azimed

tbl. film obl. 3x500 mg

4,50

4,73

13,50

14,18

RRJ12

J01FA10 142


azitromicin

0,3 g

2,69

2,83

O

Sandoz d.o.o.

Sandoz

Azitromicin Sandoz

tbl. film obl. 3x500 mg

4,49

4,71

13,47

14,14

RRJ12

J01GB03 013

PO

gentamicin

0,24 g

18,70

19,64

P

Belupo d.d.

Belupo

Gentamicin Belupo

amp. 10x80 mg

6,23

6,54

62,32

65,44


J01GB03 014

PO

gentamicin

0,24 g

16,74

17,58

P

Belupo d.d.

Belupo

Gentamicin Belupo

amp. 10x120 mg

8,37

8,79

83,70

87,89


J05AB14 161


valganciklovir

0,9 g

150,90

158,45

O

Aurobindo Pharma Limited

Milpharm Limited, APL Swift Services Ltd., ARROW Génériques SAS

Valcovir

tbl. film obl. 60x450 mg

75,45

79,22

4.527,07

4.753,42

RRJ51

L01BC02 002

DS

5-fluorouracil


0,00

0,00

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Fluorouracil Pliva

otop. za inj./inf., boč. stak. 1x500 mg/10 ml (50 mg/ml)

26,82

28,16

26,82

28,16


L01BC02 003

DS

5-fluorouracil


0,00

0,00

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Fluorouracil Pliva

otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x250 mg/5 ml (50 mg/ml)

14,90

15,65

14,90

15,65


L01BC05 075

DS

gemcitabin


0,00

0,00

P

Hospira UK Limited

Hospira UK, Hospira Enterprises B.V.

Gemcitabin Hospira

konc. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/5,3 ml

64,34

67,56

64,34

67,56


L01BC05 076

DS

gemcitabin


0,00

0,00

P

Hospira UK Limited

Hospira UK, Hospira Enterprises B.V.

Gemcitabin Hospira

konc. za otop. za inf., boč. 1x1 g/26,3 ml

304,21

319,42

304,21

319,42


L01BC05 077

DS

gemcitabin


0,00

0,00

P

Hospira UK Limited

Hospira UK, Hospira Enterprises B.V.

Gemcitabin Hospira

konc. za otop. za inf., boč. 1x2 g/52,6 ml

547,50

574,88

547,50

574,88


L01CD01 071

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Paclitaxel Ebewe

boč. 1x30 mg/5 ml

234,37

246,09

234,37

246,09


L01CD01 072

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Paclitaxel Ebewe

boč. 1x150 mg/25 ml

1.094,15

1.148,86

1.094,15

1.148,86


L01CD01 074

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Paclitaxel Ebewe

konc. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/16,7 ml (6 mg/ml)

745,10

782,36

745,10

782,36


L01CD01 075

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Paclitaxel Ebewe

konc. za otop. za inf., boč. 1x300 mg/50 ml (6 mg/ml)

2.145,30

2.252,57

2.145,30

2.252,57


L01CD01 076

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Paclitaxel Ebewe

konc. za otop. za inf., boč. 1x600 mg/100 ml (6 mg/ml)

4.248,05

4.460,45

4.248,05

4.460,45


L01CD01 081

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Paclitaxel Pliva

konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x30 mg/5 ml (6 mg/ml)

424,31

445,53

424,31

445,53


L01CD01 082

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Paclitaxel Pliva

konc. za otop. za inf., boč. stak. 1x100 mg/16,7 ml (6 mg/ml)

1.350,00

1.417,50

1.350,00

1.417,50


L01CD01 084

DS

paklitaksel


0,00

0,00

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Paclitaxel Pliva

konc. za otop. za inf., boč. stak. 1x300 mg/50 ml (6 mg/ml)

3.804,04

3.994,24

3.804,04

3.994,24


L01CD02 067

DS

docetaksel


0,00

0,00

P

Hospira UK Limited

Hospira UK, Hospira S.p.A.

Docetaxel Hospira

konc. za otop. za inf., boč. 1x20 mg/2 ml

544,00

571,20

544,00

571,20


L01CD02 068

DS

docetaksel


0,00

0,00

P

Hospira UK Limited

Hospira UK, Hospira S.p.A.

Docetaxel Hospira

konc. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/8 ml

1.896,00

1.990,80

1.896,00

1.990,80


L01CD02 069

DS

docetaksel


0,00

0,00

P

Hospira UK Limited

Hospira UK, Hospira S.p.A.

Docetaxel Hospira

konc. za otop. za inf., boč 1x160 mg/16 ml

3.414,00

3.584,70

3.414,00

3.584,70


L01DB01 071

DS

doksorubicin


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Doxorubicin Ebewe

konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml

25,23

26,49

25,23

26,49


L01DB01 072

DS

doksorubicin


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Doxorubicin Ebewe

konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml

138,27

145,18

138,27

145,18


L01DB03 071

DS

epirubicin


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Epirubicin Sandoz

otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml

72,58

76,21

72,58

76,21


L01DB03 072

DS

epirubicin


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Epirubicin Sandoz

otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml

304,88

320,12

304,88

320,12


L01DB03 073

DS

epirubicin


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Epirubicin Sandoz

otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x100 mg/50 ml

702,41

737,53

702,41

737,53


L01DB03 074

DS

epirubicin


0,00

0,00

P

Sandoz d.o.o.

Ebewe Pharma

Epirubicin Sandoz

otop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x200 mg/100 ml

1.404,82

1.475,06

1.404,82

1.475,06


L01XE07 161

DS

lapatinibNL120


0,00

0,00

O

Novartis Europharm Limited

Glaxo Operations UK Ltd; Glaxo Wellcome S.A., Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Novartis Pharma GmbH

Tyverb

tbl. film obl. 70x250 mg

125,27

131,54

8.769,13

9.207,59


L04AA06 062

DS

mikofenolat mofetilNL404

2 g

296,18

310,99

P

Roche Registration Limited

Roche

CellCept

praš. za konc. za otop. za inf. boč. stakl. 4x500 mg/20 ml

74,05

77,75

296,18

310,99


M01AB01 111


indometacin

0,1 g

1,39

1,46

O

Belupo d.d.

Belupo

Indometacin Belupo

caps. tvrda 30x25 mg

0,35

0,37

10,40

10,92

R

M01AE01 118


ibuprofen

1,2 g

0,90

0,95

O

Belupo d.d.

Belupo

Ibuprofen Belupo

tbl. film obl. 30x800 mg

0,53

0,56

16,00

16,80

R

M01AE01 314


ibuprofen

1,2 g

7,28

7,64

O

Belupo d.d.

Belupo

Ibuprofen Belupo

oral. susp. 1x100 ml (20 mg/ml)

12,13

12,74

12,13

12,74

R

M03CA01 151

DS

dantrolenNM302


0,00

0,00

OP

0,00

0,00

0,00

0,00


M04AA01 111


alopurinol

0,4 g

1,28

1,34

O

Belupo d.d.

Belupo

Alopurinol Belupo

tbl. 100x100mg

0,30

0,32

30,00

31,50

R

N01BB02 012

PR

lidokain


0,00

0,00

P

Belupo d.d.

Belupo

Lidokain Belupo

amp. 100x40 mg/2 ml

1,98

2,08

198,00

207,90


N01BB02 013

PR

lidokain


0,00

0,00

P

Belupo d.d.

Belupo

Lidokain Belupo

amp. 5x100 mg/5 ml

5,90

6,20

29,51

30,99


N01BB02 714

PR

lidokain


0,00

0,00

L

Belupo d.d.

Belupo

Lidokain Belupo

otop. za rasprš. 50 ml (100 mg/1 ml)

95,00

99,75

95,00

99,75


N01BB52 014

PR

lidokain + adrenalin


0,00

0,00

P

Belupo d.d.

Belupo

Lidokain – adrenalin Belupo

amp. 100x2 ml (40 mg+0,025 mg)

1,34

1,41

133,98

140,68


N03AX12 161


gabapentin

1,8 g

7,68

8,06

O

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera d.d.

Neurontin

caps. 20x100 mg

0,43

0,45

8,53

8,96

RSRN04

N03AX12 162


gabapentin

1,8 g

9,07

9,53

O

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera d.d.

Neurontin

caps. 50x300 mg

1,50

1,58

75,00

78,75

RSRN04

N03AX12 163


gabapentin

1,8 g

7,49

7,86

O

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera d.d.

Neurontin

caps. 50x400 mg

1,66

1,75

83,18

87,34

RSRN04

N03AX16 102


pregabalin

0,3 g

4,72

4,95

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o.

Pregabalin Pliva

caps. tvrda 56x75 mg

1,18

1,24

66,02

69,32

RSpn21

N03AX16 103


pregabalin

0,3 g

4,72

4,95

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o.

Pregabalin Pliva

caps. tvrda 56x150 mg

2,36

2,48

132,05

138,65

RSpn21

N03AX16 104


pregabalin

0,3 g

4,72

4,95

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o.

Pregabalin Pliva

caps. tvrda 56x300 mg

4,72

4,95

264,10

277,31

RSpn21

N03AX16 121


pregabalin

0,3 g

4,24

4,46

O

Sandoz GmbH

Sandoz-Kundl

Pregabalin Sandoz

caps. tvrda 56x75 mg

1,06

1,11

59,42

62,39

RSpn21

N03AX16 122


pregabalin

0,3 g

3,63

3,81

O

Sandoz GmbH

Sandoz-Kundl

Pregabalin Sandoz

caps. tvrda 56x150 mg

1,81

1,91

101,61

106,69

RSpn21

N05AA03 111


promazin

0,3 g

11,16

11,72

O

Belupo d.d.

Belupo

Promazin Belupo

tbl. obl. 50x25 mg

0,93

0,98

46,49

48,81

R

N05AA03 112


promazin

0,3 g

4,88

5,13

O

Belupo d.d.

Belupo

Promazin Belupo

tbl. obl. 50x100 mg

1,63

1,71

81,41

85,48

R

N05AH03 123


olanzapin

10 mg

4,02

4,22

O

Jadran – Galenski Laboratorij d.d.

JGL d.d.

Ziora

tbl. rasp. za usta 30x5 mg

2,01

2,11

60,30

63,32

RSRN06

N05AH03 124


olanzapin

10 mg

3,89

4,08

O

Jadran – Galenski Laboratorij d.d.

JGL d.d.

Ziora

tbl. rasp. za usta 30x10 mg

3,89

4,08

116,70

122,54

RSRN06

N05AL01 112


sulpirid

0,8 g

6,32

6,64

O

Belupo d.d.

Belupo

Sulpirid Belupo

caps. tvrda 12x200 mg

1,58

1,66

18,93

19,88

R

N05BA12 163


alprazolam

1 mg

0,48

0,50

O

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.

Xanax SR

tbl. s prod. oslob. 30x2 mg

0,95

1,00

28,62

30,05

R

R05DA04 141


kodein

0,1 g

7,52

7,90

O

Alkaloid d.o.o.

Alkaloid

Codeini phosphatis Alkaloid

tbl. 10x30 mg

2,26

2,37

22,56

23,69

RSRR51

S01LA05 061

KS

afliberceptNS101


0,00

0,00

P

Bayer Pharma AG

Bayer Pharma AG

Eylea

otop. za inj., boč. stak. 1x40 mg/ml

5.755,64

6.043,42

5.755,64

6.043,42


V03AE02 101


sevelamer-karbonat

6,4 g

33,12

34,78

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.; Synthon Hispania S.L.; Merckle GmbH

Sevelamerkarbonat Pliva

tbl. film obl. 180x800 mg

4,14

4,35

745,29

782,55

RSRV01

V03AE02 162


sevelamer-karbonat

6,4 g

33,12

34,78

O

Genzyme Europe B.V.

Genzyme

Renvela

tbl. film obl. 180x800 mg

4,14

4,35

745,29

782,55

RSRV01

V03AF03 001

DS

kalcij-folinat

60 mg

32,27

33,88

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Kalcijev folinat Pliva

otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x100 mg/10 ml (10 mg/ml)

64,54

67,77

64,54

67,77


V03AF03 002

DS

kalcij-folinat

60 mg

62,36

65,48

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Kalcijev folinat Pliva

otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x200 mg/20 ml (10 mg/1 ml)

207,88

218,27

207,88

218,27


V03AF03 003

DS

kalcij-folinat

60 mg

62,36

65,48

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Kalcijev folinat Pliva

otop. za inj./inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml (10 mg/1 ml)

519,70

545,69

519,70

545,69


V07AB01 911

PR

voda redestilirana


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Aqua pro injectione HZTM

otap. za parent. upor., boca stakl. 20x100 ml

5,62

5,90

112,40

118,02


V07AB01 912

PR

voda redestilirana


0,00

0,00

P

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transf. med.

Aqua pro injectione HZTM

otap. za parent. upor., boca stakl. 10x500 ml

6,48

6,80

64,80

68,04


V20AC03 936

RZ

zavoj elastični


0,00

0,00

L

Lola Ribar d.d.

Lola Ribar

Lola care lolalast 8 cm x 4 m

1 x (8 cm x 4 m)

1,27

1,33

1,27

1,33

RRZ01

V20AD04 938

RZ

mikropore


0,00

0,00

L

3M (East) AG

3M(East)AG

3M Papirnata kirurška traka

1x (5 cm x 9,1 m)

6,40

6,72

6,40

6,72

RRZ01

V20AD04 918

RZ

mikropore


0,00

0,00

L

3M (East) AG

3M(East)AG

3M Papirnata kirurška traka

1x (1,25 cm x 9,1 m)

1,70

1,79

1,70

1,79

RRZ01

V20AD04 928

RZ

mikropore


0,00

0,00

L

3M (East) AG

3M(East)AG

3M Papirnata kirurška traka

1x (2,5 cm x 9,1m)

3,40

3,57

3,40

3,57

RRZ01

«.

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

Cijena za DDD (s PDV-om)

Način primjene

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno
ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

1.                            

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A07AA12 161

DS

fidaksomicinNA700

0,4 g

1.156,52

1.214,34

O

Astellas Pharma Europe B.V.

Astellas Pharma Europe B.V.

Dificlir

tbl. film obl. 20x200 mg

578,26

607,17

11.565,19

12.143,45


A10BB09 102


gliklazid

60 mg

0,62

0,65

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbH

Diglical MR

tbl. s prilag. osl. 30x60 mg

0,62

0,65

18,45

19,37

R

A11CC05 271


kolekalciferol

20 mcg

0,21

0,22

O

FIDIFARM d.o.o.

Fidifarm d.o.o.

D-VITAL

oralna otop., amp. 4x0,625 mg/ml (25000 i.j./ml)

6,59

6,92

26,35

27,67

RSRA14

B02BC30 964

DS

ljudski fibrinogen, ljudski trombin


0,00

0,00

L

Takeda Austria GmbH

Takeda Austria GmbH

TachoSil

2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm

1.280,76

1.344,79

2.561,51

2.689,59


B02BC30 965

DS

ljudski fibrinogen, ljudski trombin


0,00

0,00

L

Takeda Austria GmbH

Takeda Austria GmbH

TachoSil

1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm

1.772,82

1.861,46

1.772,82

1.861,46


B02BD02 031

DS

rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205

500 i.j.

2.379,18

2.498,14

P

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S

NovoEight

praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.

1.189,59

1.249,07

1.189,59

1.249,07


B02BD02 033

DS

rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205

500 i.j.

2.335,25

2.452,01

P

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S

NovoEight

praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.

4.670,49

4.904,01

4.670,49

4.904,01


B02BD02 034

DS

rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205

500 i.j.

2.307,92

2.423,32

P

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S

NovoEight

praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.

6.923,77

7.269,96

6.923,77

7.269,96


B02BD02 035

DS

rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205

500 i.j.

2.335,25

2.452,01

P

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S

NovoEight

praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.

9.340,98

9.808,03

9.340,98

9.808,03


B02BD02 036

DS

rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205

500 i.j.

2.307,92

2.423,32

P

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S

NovoEight

praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.

13.847,54

14.539,92

13.847,54

14.539,92


B05BB01 087

DS

natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat


0,00

0,00

P

Fresenius Kabi d.o.o.

Fresenius Kabi

Ionolyte

otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml

9,17

9,63

183,42

192,59


B05BB01 088

DS

natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat


0,00

0,00

P

Fresenius Kabi d.o.o.

Fresenius Kabi

Ionolyte

otop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml

11,29

11,85

112,87

118,51


B06AC02 061

DS

ikatibantNB505

30 mg

11.845,78

12.438,07

P

Shire Orphan Therapies GmbH

Shire

Firazyr

štrc. napunj. 1x30 mg

11.845,78

12.438,07

11.845,78

12.438,07


G03GA05 001

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

165,35

173,61

P

Teva Pharma B.V.

Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Ovaleap

otop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml

661,39

694,46

661,39

694,46


G03GA05 002

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

163,90

172,10

P

Teva Pharma B.V.

Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Ovaleap

otop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml

983,41

1.032,58

983,41

1.032,58


G03GA05 003

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

169,98

178,48

P

Teva Pharma B.V.

Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Ovaleap

otop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml

2.039,78

2.141,77

2.039,78

2.141,77


G03GA05 081

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

157,72

165,61

P

FINOX Biotech AG

Finox Biotech AG

Bemfola

otop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml

157,72

165,61

157,72

165,61


G03GA05 082

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

167,15

175,50

P

FINOX Biotech AG

Finox Biotech AG

Bemfola

otop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml

334,29

351,00

334,29

351,00


G03GA05 083

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

168,56

176,98

P

FINOX Biotech AG

Finox Biotech AG

Bemfola

otop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml

505,67

530,95

505,67

530,95


G03GA05 084

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

165,35

173,61

P

FINOX Biotech AG

Finox Biotech AG

Bemfola

otop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml

661,39

694,46

661,39

694,46


G03GA05 085

DS

folitropin alfaNG304

75 i.j.

163,90

172,10

P

FINOX Biotech AG

Finox Biotech AG

Bemfola

otop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml

983,41

1.032,58

983,41

1.032,58


J01CE09 051

PO

prokain benzilpenicilin


0,00

0,00

P

0,00

0,00

0,00

0,00


J01MA14 171


moksifloksacin

0,4 g

4,77

5,01

O

DOUBLE-E-PHARMA Limited

Laboratories BTT

Moksifloksacin DOUBLE-E PHARMA

tbl. film obl. 5x400 mg

4,77

5,01

23,85

25,04

RSpj05

J01MA14 172


moksifloksacin

0,4 g

4,86

5,10

O

DOUBLE-E-PHARMA Limited

Laboratories BTT

Moksifloksacin DOUBLE-E PHARMA

tbl. film obl. 7x400 mg

4,86

5,10

34,02

35,72

RSpj05

J02AC03 081

DS

vorikonazolNJ201

0,4 g

942,94

990,09

P

Fresenius Kabi d.o.o.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Vorikonazol Fresenius Kabi

praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg

471,47

495,04

471,47

495,04


J05AB04 181

DS

ribavirin

1 g

64,05

67,25

O

Generics [UK] Limited

Penn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

Ribavirin Mylan

caps. tvrda 56x200 mg

12,81

13,45

717,36

753,23


J05AB04 182

DS

ribavirin

1 g

64,05

67,25

O

Generics [UK] Limited

Penn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

Ribavirin Mylan

caps. tvrda 84x200 mg

12,81

13,45

1.076,04

1.129,84


J05AB04 183

DS

ribavirin

1 g

64,05

67,25

O

Generics [UK] Limited

Penn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

Ribavirin Mylan

caps. tvrda 112x200 mg

12,81

13,45

1.434,72

1.506,46


J05AB04 184

DS

ribavirin

1 g

64,05

67,25

O

Generics [UK] Limited

Penn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

Ribavirin Mylan

caps. tvrda 140x200 mg

12,81

13,45

1.793,40

1.883,07


J05AB04 185

DS

ribavirin

1 g

64,05

67,25

O

Generics [UK] Limited

Penn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

Ribavirin Mylan

caps. tvrda 168x200 mg

12,81

13,45

2.152,08

2.259,68


L01BA04 001

DS

pemetreksedNL102


0,00

0,00

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pharmachemie B.V., Teva Pharmaceutical Works, Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations

Pemetreksed Pliva

praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x500 mg

4.921,57

5.167,65

4.921,57

5.167,65


L01BA04 021

DS

pemetreksedNL102


0,00

0,00

P

Sandoz GmbH

Sandoz-Ebewe

Pemetrexed Sandoz

praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg

6.751,12

7.088,68

6.751,12

7.088,68


L01BA04 022

DS

pemetreksedNL102


0,00

0,00

P

Sandoz GmbH

Sandoz-Ebewe

Pemetrexed Sandoz

praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg

13.502,24

14.177,35

13.502,24

14.177,35


L01BA04 041

DS

pemetreksedNL102


0,00

0,00

P

PharmaS d.o.o.

Synthon Hispania S.L., Synthon s.r.o., Adamed Sp. z.o.o.

Pemetreksed PharmaS

praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x500 mg

6.076,01

6.379,81

6.076,01

6.379,81


L01BA04 042

DS

pemetreksedNL102


0,00

0,00

P

Alvogen IPCo S.ar.l.

Synthon Hispania S.L., Synthon s.r.o.

Pemetreksed Alvogen

praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x500 mg

5.468,41

5.741,83

5.468,41

5.741,83


L02AE03 071

DS

goserelin

0,129 mg

20,57

21,60

P

Alvogen IPCo S.ar.l.

AMW GmbH

Reseligo

implantat u štrc. napunj. 1x3,6 mg

574,10

602,81

574,10

602,81


L02AE03 072

DS

goserelin

0,129 mg

20,80

21,84

P

Alvogen IPCo S.ar.l.

AMW GmbH

Reseligo

implantat u štrc. napunj. 1x10,8 mg

1.741,00

1.828,05

1.741,00

1.828,05


L04AD02 181


takrolimusNL416

5 mg

81,53

85,61

O

Chiesi Faramaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Envarsus

tbl. s prod. oslob. 30x0,75 mg

12,23

12,84

366,90

385,25

RSRL46

L04AD02 182


takrolimusNL416

5 mg

76,63

80,47

O

Chiesi Faramaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Envarsus

tbl. s prod. oslob. 60x1 mg

15,33

16,09

919,60

965,58

RSRL46

L04AD02 183


takrolimusNL416

5 mg

79,94

83,93

O

Chiesi Faramaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Envarsus

tbl. s prod. oslob. 30x4 mg

63,95

67,15

1.918,50

2.014,43

RSRL46

N02AX06 161

DS

tapentadolNN202

0,4 g

36,98

38,83

O

Grünenthal GmbH

Grünenthal GmbH

Palexia retard

tbl. s prod. oslob. 30x50 mg

4,62

4,85

138,68

145,61


N02AX06 162

DS

tapentadolNN202

0,4 g

36,26

38,08

O

Grünenthal GmbH

Grünenthal GmbH

Palexia retard

tbl. s prod. oslob. 30x100 mg

9,07

9,52

271,98

285,58


N02AX06 163

DS

tapentadolNN202

0,4 g

34,40

36,12

O

Grünenthal GmbH

Grünenthal GmbH

Palexia retard

tbl. s prod. oslob. 30x150 mg

12,90

13,54

386,97

406,32


N03AX16 183


pregabalin

0,3 g

3,26

3,42

O

Genericon Pharma d.o.o.

Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.

Pregabalin Genericon

caps. tvrda 60x150 mg

1,63

1,71

97,74

102,63

RSpn21

N03AX16 184


pregabalin

0,3 g

3,27

3,43

O

Genericon Pharma d.o.o.

Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.

Pregabalin Genericon

caps. tvrda 60x300 mg

3,27

3,43

196,02

205,82

RSpn21

N04BD02 181


razagilin

1 mg

8,66

9,09

O

Remedica Ltd.

Remedica Ltd.

Azipron

tbl. 28x1 mg

8,66

9,09

242,37

254,49

Rpn06

N05AH04 184


kvetiapin

0,4 g

9,89

10,39

O

KRKA-FARMA d.o.o.

Krka d.d.

Kventiax SR

tbl. s prod. oslob. 60x150 mg

3,71

3,90

222,60

233,73

RSRN06

N05AH04 185


kvetiapin

0,4 g

7,82

8,21

O

KRKA-FARMA d.o.o.

Krka d.d.

Kventiax SR

tbl. s prod. oslob. 60x200 mg

3,91

4,11

234,60

246,33

RSRN06

N05AH04 186


kvetiapin

0,4 g

7,60

7,98

O

KRKA-FARMA d.o.o.

Krka d.d.

Kventiax SR

tbl. s prod. oslob. 60x300 mg

5,70

5,99

342,00

359,10

RSRN06

N05AL01 143


sulpirid

0,8 g

6,32

6,64

O

Alkaloid d.o.o.

Alkaloid-int d.o.o.

Eglonyl forte

tbl. 10x200 mg

1,58

1,66

15,80

16,59

R

N05AL01 144


sulpirid

0,8 g

6,32

6,64

O

Alkaloid d.o.o.

Alkaloid-int d.o.o.

Eglonyl forte

tbl. 30x200 mg

1,58

1,66

47,40

49,77

R

N05AL05 171


amisulprid

0,4 g

6,60

6,93

O

Medochemie Ltd.

Medochemie Ltd.

Aktiprol

tbl. 30x50 mg

0,83

0,87

24,76

26,00

RSRN09

N05AL05 172


amisulprid

0,4 g

6,60

6,93

O

Medochemie Ltd.

Medochemie Ltd.

Aktiprol

tbl. 30x200 mg

3,30

3,47

99,04

103,99

RSRN09

N05AL05 173


amisulprid

0,4 g

6,60

6,93

O

Medochemie Ltd.

Medochemie Ltd.

Aktiprol

tbl. 30x400 mg

6,60

6,93

198,08

207,98

RSRN09

N05AX12 161


aripiprazol

15 mg

5,84

6,14

O

Medochemie Ltd.

Medochemie Ltd.

Zykalor

tbl. 30x10 mg

3,90

4,09

116,86

122,70

RSRN06

N05AX12 162


aripiprazol

15 mg

5,56

5,84

O

Medochemie Ltd.

Medochemie Ltd.

Zykalor

tbl. 30x15 mg

5,56

5,84

166,85

175,19

RSRN06

N06AX21 161


duloksetin

60 mg

4,11

4,32

O

Generics [UK] Limited

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories t/a Mylan, Mylan Hungary Kft, Mylan BV

Duloxetine Mylan

caps. žel. otp. tvrda 28x30 mg

2,06

2,16

57,56

60,44

RRN18

N06AX21 162


duloksetin

60 mg

4,11

4,32

O

Generics [UK] Limited

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories t/a Mylan, Mylan Hungary Kft, Mylan BV

Duloxetine Mylan

caps. žel. otp. tvrda 28x60 mg

4,11

4,32

115,10

120,86

RRN18

N07XX04 361

DS

natrijev oksibatNN700

7,5 g

255,00

267,75

O

UCB Pharma Ltd.

UCB Pharma Ltd.

Xyrem

otop. oral. 180 ml (500 mg/ml)

3.060,00

3.213,00

3.060,00

3.213,00


R03AL02 361


ipratropijev bromid/salbutamol


0,00

0,00

I

Cipla Europe NV

S&D Pharma CZ spol. s r.o., Cipla (EU) Limited

Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla

otop. za atomizator, 60x0,5 mg/2,5 mg

2,64

2,77

158,40

166,32

R

V20AC03 966

RZ

zavoj elastični


0,00

0,00

L

Lola Ribar d.d.

Lola Ribar

Lola care Lolalast

1x (12 cm x 4 m)

1,73

1,82

1,73

1,82

RRZ01

V20AC03 976

RZ

zavoj elastični


0,00

0,00

L

Lola Ribar d.d.

Lola Ribar

Krep zavoj

1 x (8 cm x 4,5 m)

1,42

1,49

1,42

1,49

RRZ01

V20AC03 986

RZ

zavoj elastični


0,00

0,00

L

Lola Ribar d.d.

Lola Ribar

Krep zavoj

1 x (12 cm x 4,5 m)

1,73

1,82

1,73

1,82

RRZ01

Legenda indikacija:

NA700: Kod rekurirajućeg kolitisa uzrokovanog Clostridium difficile (više od 2 recidiva) kod kojeg je prethodno provedena terapija peroralnim metronidazolom i/ili peroralnim vankomicinom. Propisuje se kao rezervni antibiotik.

NN202: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.

NN700: Za liječenje narkolepsije s katapleksijom. Lijek se primjenjuje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, po preporuci specijalista u centrima za poremećaj spavanja (narkolepsija), nakon dijagnostičke obrade (polisomnografija, MSLT, HLA tipizacija).

Legenda smjernica:

RA14: Za liječenje dokazanog manjka vitamina D, po preporuci specijalista endokrinologa«.

– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

Cijena za DDD (s PDV-om)

Način primjene

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

1.                              

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A02BA02 102


ranitidin

0,3 g

2,08

2,18

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Peptoran

tbl. 10x300 mg

2.08

2,18

20.80

21,84

R

A10BB09 101


gliklazid

60 mg

0,39

0,41

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Diglical

tbl. 60x80 mg

0.52

0,55

31.43

33,00

R

A10BX02 107


repaglinid

4 mg

0,97

1,02

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Novagid

tbl. 90x2 mg

0.48

0,51

43.50

45,68

RRA10

C07FB02 161


felodipin + metoprolol


0,00

0,00

O

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca

Logimax

tbl. s prod. oslob. 28x(5 mg +50 mg)

1.61

1,69

45.08

47,33

R

C10AA01 110


simvastatin

30 mg

1,13

1,19

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Statex

tbl. film obl. 100x20 mg

0.75

0,79

75.33

79,10

RRC03

G04CA02 101


tamsulozin

0,4 mg

1,27

1,33

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Bazetham

caps. s prod. oslob. 30x0,4 mg

1.27

1,33

38.00

39,90

RSRG05

J01CE10 111


benzatin-fenoksimetilpenicilin

2 g

4,41

0,00

O

Belupo d.d.

Belupo

Silapen

tbl. 30x1.500.000 i.j.

3.31

3,47

99.24

104,20

RRJ02

J01CE10 114


benzatin-fenoksimetilpenicilin

2 g

4,41

0,00

O

Belupo d.d.

Belupo

Silapen

tbl. 15x1.000.000 i.j.

2.21

2,32

33.08

34,73

RRJ02

J01CE10 312


benzatin-fenoksimetilpenicilin

2 g

204,44

0,00

O

Belupo d.d.

Belupo

Silapen

sirup 1x150 ml (1.000.000 i.j./7 ml)

102.22

107,33

102.22

107,33

RRJ02

J01DC02 002

DS

cefuroksim NJ102

3 g

69,38

72,84

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Ketocef

amp. 5x750 mg

17.34

18,21

86.72

91,06


J01DC02 003

DS

cefuroksim NJ102

3 g

59,35

62,32

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Ketocef

amp. 5x1,5 g

29.67

31,16

148.37

155,79


J01DD02 004

DS

ceftazidimNJ101

4 g

162,64

170,77

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Mirocef

amp. 5x500 mg

20.33

21,35

101.65

106,73


J01DD02 005

DS

ceftazidimNJ101

4 g

141,92

149,02

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Mirocef

amp. 5x1 g

35.48

37,25

177.40

186,27


J01FA09 146


klaritromicin

0,5 g

3,60

3,78

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Klarc

tbl. film obl. 14x500 mg

3.60

3,78

50.34

52,86

RRJ11

J05AR10 121

DS

lopinavir + ritonavirNJ501

0,8 g

67,03

70,38

O

Sandoz d.o.o.

Sandoz-Salutas

Lopinavir/Ritonavir Sandoz

tbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)

16.76

17,60

2010.96

2.111,51


J07AG01 081

PR

cjepivo protiv Haemofilus influence tip b, konjugiranoNJ701


0,00

0,00

P

Sanofi Pasteur S.A

Sanofi Pasteur S.A

Act-HIB

boč. stak. s praškom + napunjena štrc. s iglom 1x0,5 ml (susp)


0,00


0,00


J07CA06 082

PR

cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbiranoNJ701


0,00

0,00

P

Sanofi Pasteur S.A

Sanofi Pasteur S.A

Pentaxim

boč. stakl. s praškom, štrc. napunj. s iglom 1x0,5 ml (susp)

141.29

148,35

141.29

148,35


M01AB01 513


indometacin

0,1 g

2,23

2,34

R

Belupo d.d.

Belupo

Indometacin

supp. 10x100 mg

2.23

2,34

22.33

23,45

R

M01AC01 116


piroksikam

20 mg

0,80

0,84

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Erazon

caps. 20x20 mg

0.80

0,84

16.00

16,80

R

N02AX02 216


tramadol

0,3 g

5,45

5,73

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Tramadol Farmal

boč. 1x10 ml (100 mg/ml)

18.18

19,09

18.18

19,09

R

N02AX02 519


tramadol

0,3 g

6,91

7,26

R

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Tramadol Farmal

supp. 5x100 mg

2.30

2,42

11.52

12,10

R

N04BC04 113


ropinirol

6 mg

9,02

9,47

O

Belupo d.d.

Belupo

Eminens

tbl. film obl. 21x2 mg

3.01

3,16

63.14

66,30

R

N04BC04 114


ropinirol

6 mg

7,20

7,56

O

Belupo d.d.

Belupo

Eminens

tbl. film obl. 21x5 mg

6.00

6,30

126.00

132,30

R

N05AH04 171


kvetiapin

0,4 g

18,22

19,13

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Xatin

tbl. film obl. 60x25 mg

1.14

1,20

68.31

71,73

RSRN06

N05AH04 172


kvetiapin

0,4 g

6,93

7,28

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Xatin

tbl. film obl. 60x100 mg

1.73

1,82

103.95

109,15

RSRN06

N05AH04 173


kvetiapin

0,4 g

5,94

6,24

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Xatin

tbl. film obl. 60x200 mg

2.97

3,12

178.20

187,11

RSRN06

N05AX08 115


risperidon

5 mg

7,40

7,77

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Rispen

tbl. film obl. 20x1 mg

1.48

1,55

29.60

31,08

RSRN06

N05AX08 119


risperidon

5 mg

6,50

6,83

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Rispen

tbl. film obl. 60x1 mg

1.30

1,37

78.00

81,90

RSRN06

N05CF02 101


zolpidem

10 mg

0,63

0,66

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Zonadin

tbl. 20x5 mg

0.31

0,33

6.25

6,56

R

N05CF02 102


zolpidem

10 mg

0,56

0,59

O

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Zonadin

tbl. 20x10 mg

0.56

0,59

11.21

11,77

R

N06AA21 005

DS

maprotilin

0,1 g

62,07

65,18

P

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o.

Ladiomil

amp. 10x25 mg/2 ml

15.52

16,29

155.18

162,94


N06AB06 115


sertralin

50 mg

0,64

0,68

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Tralin

tbl. film obl. 28x50 mg

0.64

0,68

18.00

18,90

R

N06AB10 141


escitalopram

10 mg

0,64

0,68

O

Farmal d.d.

Farmal d.d.

Excita

tbl. film obl. 28x10 mg

0.64

0,68

18.00

18,90

R

V06DX03 413


namirnice za enteralnu primjenu


0,00

0,00

O

Fresenius Kabi d.o.o.

Fresenius Kabi

FRESUBIN CREME

krema, plast. posudica 1x125 g

13.76

14,45

13.76

14,45

RSRV06

«.

– indikacije pod oznakama: »NS101« i »NL443« u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»NS101: 1. Samo za liječenje neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije. Samo za bolesnike sa vidnom oštrinom >0,2 i makularnom degeneracijom na oba oka. Odobrava se najviše 6 aplikacija godišnje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

2. Isključivo za liječenje bolesnika s DME-om koji zahvaća centar makule (CSME) kod kojih je dijagnostičkom pretragom FAG-om utvrđena prisutnost propuštajućih mikroaneurizmi smještenih unutar 500 µm, nedostupnih laserskoj FKG, i odsutnost znakova makularne ishemije, odnosno pretragom OCT-om utvrđeno centralno zadebljanje makule >350 mikrona s elementima edema bez subretinalne fibroze i elemenata epimakularne membrane, te s vidnom oštrinom 6/12. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL443: Za liječenje u kombinaciji s trastuzumabom i kemoterapijom odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim metastatskim ili lokalno recidivirajućim neresektabilnim rakom dojke s visceralnim metastazama (pluća, jetra) koji prethodno za liječenje metastatske bolesti nisu primali anti – HER2 terapiju ni kemoterapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja«.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/02

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 26. siječnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

11 03.02.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 11 03.02.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 11 03.02.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 11 03.02.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje