Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

NN 12/2016 (5.2.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

305

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU DREDŽAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama (»Narodne novine« br. 48/2015 i 55/2015) članak 3. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Odredba iz stavka 4. alineje 1. ovog članka primjenjuje se za plovila koja nemaju ugrađen:

– VMS uređaj od 1. ožujka 2016. godine i

– uređaj za e-očevidnik s instaliranom aplikacijom od 1. svibnja 2016. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/20

Urbroj: 525-13/0323-16-6

Zagreb, 1. veljače 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.