Rješenje o razrješenju članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 14/2016 (12.2.2016.), Rješenje o razrješenju članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

381

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 78. stavaka 4. i 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

1. Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, radi isteka mandata:

– dr. sc. MARKO SINOBAD

– MARIJA TUSUN

– TAMARA GANOCI FRISCH

– dr. sc. MIRELA HROVATIN

– IRENA BOBOVČAN.

2. Razrješuju se dužnosti zamjenici članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, radi isteka mandata:

– AMELIO VEKIĆ

– MELITA LUBINA

– IGOR MAROEVIĆ

– mr. sc. ZORAN ČIČA

– MELITA HOLETIĆ.

Klasa: 080-02/15-02/165

Urbroj: 5030115/1-16-03

Zagreb, 4. veljače 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.