Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd

NN 15/2016 (17.2.2016.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

397

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2016. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA U GRADOVIMA NOVOJ GRADIŠCI I NOVALJI TE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ZAMJENIKE OPĆINSKOG NAČELNIKA U OPĆINAMA MATULJI, RAŽANAC, KOLAN, KALNIK, LIŽNJAN – LISIGNANO, CESTICA I GVOZD

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori u:

– Gradu Novoj Gradišci za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Nove Gradiške te njegova dva zamjenika

– Gradu Novalji za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novalje te njegovog zamjenika

– Općini Matulji za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Matulji te njegova dva zamjenika

– Općini Ražanac za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Ražanac te njegovog zamjenika

– Općini Kolan za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Kolan te njegovog zamjenika

– Općini Kalnik za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Kalnik te njegovog zamjenika

– Općini Ližnjan – Lisignano za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Ližnjan – Lisignano te njegovog zamjenika

– Općini Cestica za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Cestica te njegovog zamjenika

– Općini Gvozd za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Gvozd te njegovog zamjenika.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 20. ožujka 2016. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. veljače 2016. godine.

Klasa: 022-03/16-04/11

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 11. veljače 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.