Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

NN 16/2016 (19.2.2016.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

16 19.02.2016 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

412

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/15-01/11, urbroj: 5030115/1-16-11 od 5. veljače 2016., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

NEVEN PELICARIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018/07/16-02/01

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 11. veljače 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.