Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

NN 16/2016 (19.2.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

16 19.02.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

MINISTARSTVO FINANCIJA

454

Na temelju članka 69. stavka 9. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZUJUĆIM MIŠLJENJIMA, ISPRAVKU PRIJAVE, STATISTIČKIM IZVJEŠĆIMA I POREZNOJ NAGODBI

Članak 1.

U Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 78/15) članak 30. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika statistička izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima sa stanjem na dan 31. prosinca 2015., 31. ožujka 2016. i 30. lipnja 2016. dostavljaju se Poreznoj upravi, putem Obrasca OPZ-STAT-1 najkasnije do 1. rujna 2016. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011/01/16-04/07

Urbroj: 513-07-21-01/16-1

Zagreb, 16. veljače 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.