Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

NN 17/2016 (24.2.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

17 24.02.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

465

Na temelju članka 37. stavak 3. i članka 38. stavak 5. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/1996., 72/2013. i 127/2013.), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI I POLAGANJU SAVJETNIČKOG ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita (»Narodne novine«, broj 64/2015.) članak 28. mijenja se i glasi:

»Djelatnici službe vanjskih poslova koji su, prema ranijim propisima stekli uvjete za polaganje savjetničkog ispita, mogu pristupiti polaganju istoga prema programu i postupku propisanom Pravilnikom koji je važio do donošenja ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/3

Urbroj: 521-GT-01-01-16-9

Zagreb, 17. veljače 2016.

Ministar
dr. sc. Miro Kovač, v. r.