Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom generalu zbora Dragi (Jakov) Lovriću

NN 19/2016 (2.3.2016.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom generalu zbora Dragi (Jakov) Lovriću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

506

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikuje se

general zbora DRAGO (Jakov) LOVRIĆ.

Klasa: 060-03/16-03/01

Urbroj: 71-03-01-01/3-16-01

Zagreb, 19. veljače 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.