Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - delarom u 2016. godini

NN 19/2016 (2.3.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - delarom u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

572

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/2015) dodaje se novi članak 3. koji glasi:

»Članak 3.

(1) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika u 12 sati do 3. rujna 2016. godine u 12 sati u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:

a) Područje omeđeno spojnicama: svjetionik Novi Vinodolski – Dugi rt (Tribanj) – Rt tanka Nožica – Rt Obinuš – Rt Rat (o. Murter) – o. Čerigul – o. Čavlin – južni rt o. Žut – zapadni rt o. Žut – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Kurba Mala – zapadni rt o. Balabra Vela – Rt Rasovica (o. Pašman) – Mali Ždrelac – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – Uvala Japleniški (o. Sestrunj) – Uvala Permanje – Rt V. Bok (o. Veli Tun) – sjeverozapadni rt na otoku Veli Tun – južni rt o. Molata – Rt Vranač – Rt Ploče (o. Olib) – Rt Šip – o. Morovnik – o. Oruda – Rt Lučica (o. Cres) – Rt Selzine – Rt Veli Pin (o. Plavnik) – Rt Mali Pin – Rt Sv. Mikula (o. Krk) – svjetionik Vrbnik (Prilog 1)

b) Područje omeđeno spojnicama: Stobreč – Rt Gomilica (o. Brač) – Rt Sumartin – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Nedija – Rt Šćedra (zapad o Šćedro) – Rt vrh Šćedra (istok o. Šćedro) – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Prilog 2).

(2) Karte područja iz stavka 1. ovoga članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/56

Urbroj: 525-13/0340-16-3

Zagreb, 29. veljače 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

19 02.03.2016 Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - delarom u 2016. godini