Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 19/2016 (2.3.2016.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

19 02.03.2016 Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

578

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge R202 Varaždin – Dalj u km 189+382 i nezavisne ceste (NC) u naselju Virje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/16-01/01

Urbroj: 383-16-02-02

Zagreb, 25. veljače 2016.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.