Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO

NN 20/2016 (4.3.2016.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

585

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005 i 55/2011) i točke V. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO (»Narodne novine«, broj 7/2013), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE MLO

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u točki VII. i točki VIII. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO.

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju žarište zaraze u polumjeru od 1 km oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO i sigurnosno područje oko žarišta zaraze u polumjeru od 5 km.

III.

Popis katastarskih čestica koje čine žarište zaraze, te popis katastarskih čestica koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke objavljen je na web-stranici Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/Zakonska regulativa/Biljno zdravstvo/Popis katastarskih čestica u demarkiranim područjima za štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO (»Narodne novine«, br. 1/2015).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/15-01/117

Urbroj: 525-09/1164-16-3

Zagreb, 17. veljače 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG

Karte demarkiranih područja za štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO


20 04.03.2016 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO 20 04.03.2016 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO