Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

NN 20/2016 (4.3.2016.), Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

20 04.03.2016 Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

586

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Program izobrazbe o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 77/2015).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/16-01/257

Urbroj: 517-06-3-16-3

Zagreb, 29. veljače 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.