Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 24/2016 (18.3.2016.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

683

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 146. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15 i 93/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Razrješuje se MIRJANA RAĐENOVIĆ dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav.

Klasa: 080-02/16-02/64

Urbroj: 5030115/1-16-03

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.