Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 24/2016 (18.3.2016.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

684

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 146. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15 i 93/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Imenuje se MARINKO PAPUGA članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav.

Klasa: 080-02/16-01/164

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 4. ožujka 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.