Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 24/2016 (18.3.2016.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

727

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009. i 36/2010.) članak 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pod pojmom »banka« u ovoj Odluci podrazumijevaju se:

– banke i štedne banke koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad

– podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica za koje su njihova nadležna tijela dostavila obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj

– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice.«

Članak 2.

Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Banka može dostaviti jednu narudžbu gotovog novca unutar 2 (dva) radna dana. Jedna narudžba gotovog novca može obuhvaćati novčanice i kovani novac ili samo novčanice ili samo kovani novac.

Minimalni iznos dostavljene narudžbe za novčanice i kovani novac ili samo za novčanice iznosi:

1. za velike banke:           kn 15.000.000,00

2. za srednje banke:         kn 3.500.000,00 i

3. za male banke:             kn 400.000,00.

Minimalni iznos dostavljene narudžbe samo za kovani novac iznosi:

1. za velike banke:           kn 200.000,00

2. za srednje banke:        kn 50.000,00 i

3. za male banke:            kn 15.000,00.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 64-020/03-16/BV

Zagreb, 14. ožujka 2016.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

24 18.03.2016 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem 24 18.03.2016 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem