Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 24/2016 (18.3.2016.), Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

729

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 19 od 2. ožujka 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

U tekstu Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-

-cestovnog prijelaza (»Narodne novine« 19/16) umjesto riječi »nezavisna« treba stajati riječ »nerazvrstana«.

Klasa: 341-04/16-01/01

Urbroj: 387-03-01-16-03

Zagreb, 14. ožujka 2016.

Ravnatelj

Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.