Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 25/2016 (23.3.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

761

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točke 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 105. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 129/15., 132/15. i 139/15.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. podaci pod rednim brojem 1103 brišu se:

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1103

032412080401

Uređaj za brzo očitavanje količine glukoze u krvi za slijepe osobe. S govornim modulom. 171

 

 

 

 

12, 13

14

1a

NE

kom

1

5 god.

5 god.

5 god.

5.415,00

5%

5.685,75

IVD

S

SP, LJ

Baterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi s govornim modulom. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, Ce standardima; potrebna količina krvi za test manje od 5 mikrolitara; garancija uređaja – 5 godina brzina mjerenja ne duža od 30 sekundi; minimalni broj podataka u memoriji 20; raspon mjerenja 1,5-27,8 mmol/L; oznaka za niski i visoki GUK; bez potrebe čišćenja mjernog mjesta uređaja; traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

Zamjenjuju se i podacima:

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1103

032412080402

Uređaj za brzo očitavanje količine glukoze u krvi za slijepe osobe. S govornim modulom. 171

Med Trust

Med Trust

Uređaj za brzo očitavanje količine glukoze u krvi za slijepe osobe. S govornim modulom. Med trust

Wellion CALLA DIALOG sustav

12, 13

14

1a

NE

kom

1

5 god.

5 god.

5 god.

1.530,00

5%

1.606,50

IVD

S

SP, LJ

Baterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi s govornim modulom. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, Ce standardima; potrebna količina krvi za test manje od 5 mikrolitara; garancija uređaja – 5 godina brzina mjerenja ne duža od 30 sekundi; minimalni broj podataka u memoriji 20; raspon mjerenja 1,5-27,8 mmol/L; oznaka za niski i visoki GUK; bez potrebe čišćenja mjernog mjesta uređaja; traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat.

«

Članak 2.

Rok propisan člankom 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 17/15.) produljuje se na način da ističe 31. listopada 2017. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/23

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 10. ožujka 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

25 23.03.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 25 23.03.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima