Ispravak Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

NN 31/2016 (8.4.2016.), Ispravak Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

31 08.04.2016 Ispravak Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

HRVATSKA NARODNA BANKA

852

Nakon usporedbe s izvornim oblikom utvrđena je pogreška u Odluci o postupcima namire za sporedne sustave objavljenoj u »Narodnim novinama« br. 136/2015. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O POSTUPCIMA NAMIRE ZA SPOREDNE SUSTAVE

U Odluci o postupcima namire za sporedne sustave objavljenoj u »Narodnim novinama« br. 136/2015., u članku 19. stavak 2. treba glasiti:

»(2) Naknada koju treba platiti u vezi s instrukcijom za plaćanje dostavljenom ili plaćanjem primljenim od strane sporednog sustava preko sučelja za sudionike ili ASI-ja, naplaćuje se isključivo tom sporednom sustavu i to u valuti u kojoj posluje sustav TARGET2, tj. u valuti navedenoj u stavku 1. ovog članka. Upravno vijeće može utvrditi podrobnija pravila za određivanje naplativih transakcija čija se namira obavlja preko ASI-ja.«

U stavku 4. prvi dio rečenice prije zareza treba glasiti:

»(4) Za potrebe ovog članka,«

U cijelom tekstu Odluke umjesto riječi »namjenski gotovinski račun« treba stajati »namjenski novčani račun« u odgovarajućem broju i padežu.

O.br. 811-1/2015.

Zagreb, 4. travnja 2016.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

31 08.04.2016 Ispravak Odluke o postupcima namire za sporedne sustave