Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 32/2016 (13.4.2016.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

883

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge R101 Dg – Buzet – Pula u km 89+236 i nerazvrstane ceste (NC) u Općini Žminj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/16-01/04

Urbroj: 387-03-01-16-02

Zagreb, 8. travnja 2016.

Ravnatelj

Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.